Impotencja czyli zaburzenia wzwodu może być związana z bezdechem sennym.
Duże
badanie naukowe przeprowadzone na grupie 870 mężczyzn w Mount Sinai
Medical Center w Nowym Jorku wykazało, że pacjenci zaburzeniami wzwodu
mogą dwukrotnie częściej cierpieć na bezdech śródsenny niż ich zdrowi
odpowiednicy.

Co jest pocieszające – że leczenie bezdechu poprawia sprawność seksualną.
A więc leczmy się Panowie.